જમ્મુ માં લગ્નના સ્થળો

0

4th Tawi Bridge Rd, Jabah, Jammu, Jammu and Kashmir 180004

5 હોલ્સ અને 1 લૉન\n 15, 25, 30, 100, 150, 3000 લોકો

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ ₹ 900/વ્યક્તિમાંથી

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, નોન-વેજ ₹ 1,100/વ્યક્તિમાંથી

ભોજનનો પ્રકાર: Multi-cuisine

ખાસ લક્ષણો: એર કન્ડીશનર, Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

B C Road, Near Bus Stand, Resham Ghar Colony, Jammu, Jammu and Kashmir 180001

3 હોલ્સ અને 2 લૉન\n 40, 130, 500, 1000, 3000 લોકો

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ ₹ 1,000/વ્યક્તિમાંથી

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, નોન-વેજ ₹ 1,000/વ્યક્તિમાંથી

ભોજનનો પ્રકાર: Multi-cuisine

ખાસ લક્ષણો: અગાશી, એર કન્ડીશનર, Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

Bantalab Road, Barnai, Saraswati Vihar, Jammu, Jammu and Kashmir 181206

2 હોલ્સ 1000, 3000 લોકો

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ ₹ 500/વ્યક્તિમાંથી

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, નોન-વેજ ₹ 700/વ્યક્તિમાંથી

ખાસ લક્ષણો: એર કન્ડીશનર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

Next To Astro Mahindra National Highway 1A, Anand Vihar, Bari Brahmana, Jammu, Jammu and Kashmir 181133

2 હોલ્સ અને 1 લૉન\n 200, 500, 600 લોકો

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ ₹ 1,000/વ્યક્તિમાંથી

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, નોન-વેજ ₹ 1,100/વ્યક્તિમાંથી

ભોજનનો પ્રકાર: Multi-cuisine

ખાસ લક્ષણો: અગાશી, એર કન્ડીશનર, Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

Toph Sherkhanian, Akhnoor Road,, Adjoining Best Price, Jammu, Jammu and Kashmir 181121

બેઠક ક્ષમતા 2000 લોકો

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ ₹ 1,260/વ્યક્તિમાંથી

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, નોન-વેજ ₹ 1,470/વ્યક્તિમાંથી

Jammu and Kashmir, NH1A, Jakh, 184120

2 હોલ્સ 300, 600 લોકો

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ ₹ 1,520/વ્યક્તિમાંથી

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, નોન-વેજ ₹ 1,745/વ્યક્તિમાંથી

ખાસ લક્ષણો: એર કન્ડીશનર, બાથરૂમ

Miran Sahib Bazar, Airport Road, Chhila Wali, Shri Madhopur, Miran Sahib, Jammu and Kashmir 181101

ખાસ લક્ષણો: એર કન્ડીશનર, Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

NH-1,RAYA MORH Jakh, Jammu And Kashmir, India

બેઠક ક્ષમતા 200 લોકો

ખાસ લક્ષણો: એર કન્ડીશનર, Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, બાથરૂમ, હિટીંગ

birpur road, Jammu

ખાસ લક્ષણો: એર કન્ડીશનર, Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

Sunjuwan Rd, Sunjwan, Jammu, Jammu and Kashmir 180011

ખાસ લક્ષણો: એર કન્ડીશનર, બાથરૂમ

17 Mile Stone, NH 1A, Jammu Pathankot Highway, Dist. Samba, Vijaypur, Jammu and Kashmir 184120 17 Mile Stone, NH 1A, Jammu Pathankot Highway, Dist. Samba, Vijaypur, Jammu and Kashmir 184120

4 હોલ્સ 200, 200, 400, 600 લોકો

ખાસ લક્ષણો: એર કન્ડીશનર, Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

Jammu - Katra Road,Reasi Dist, Katra, Jammu and Kashmir 182301

ખાસ લક્ષણો: એર કન્ડીશનર, Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

Palace Road, Karan Nagar, Karan Nagar, Jammu, Jammu and Kashmir 180001

ખાસ લક્ષણો: એર કન્ડીશનર, Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

Opp. Raghunath Temple VIP Gate ,Hari Market, Shalamar, Resham Ghar Colony, jammu, Jammu and Kashmir 180001

ખાસ લક્ષણો: એર કન્ડીશનર, Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

વધુ -4 બતાવો